Some Irish wildflowers in September

angelica,wild (bliúcán) balsam,himalayan (lus na pléisce) bartsia,yellow (hocas tae buí) birds-foot-trefoil,common (crobh éin) brooklime (lochall) buttercup,meadow (fearbán féir) butterwort,pale (leith uisce beag) calamint,common (cailmint) campion,white (coireán bán) centuary (dréimire mhuire) chicory (siocaire) cinquefoil,creeping cleavers (garbhlus) clover,hares-foot (cos mhaideach) clover,red (seamair dhearg) cow-wheat,common (lus an tsagairt) cranesbill,doves-foot (crobh bog) cyclamen / sowbread daisy (nóinín) dead-nettle,red (neantóg chaoch dhearg) eyebright (glanrosc) eyebright,irish (glanrosc gaelach) flax,fairy (lus na mban) fleabane,common (lus búi na ndreancaidi) forget-me-not,water (ceotharnach uisce) fuchsia (na fiúsaíos) fumitory,white ramping (caman searraigh bán) gentian,autumn (muilcheann) goldenrod (slat óir) golden-samphire (ailleann pheadair) harebell (méaracán gorm) hawkbit,autumn (caisearrbhán caol dearg) hawkbit,lesser (crág phortáin bheag) hawksbeard,smooth (lus cúráin mín) heath,cross-leaved (fraoch naoscaí) heather,bell (fraoch fireann) heather,ling (fraoch mór) hemp-nettle,common (ga buí) herb robert (ruithéal rí) hogweed (feabhrán) honeysuckle (táthfhéithleann) knapweed (mínscoth) knapweed,common, radiate form knotgrass (glúineach bheag) knotgrass,small-leaved (glúineach ghainimh) knotweed,japanese (glúineach bhiorach) ladys-tresses,autumn (cúilín muire) mayweed,scentless (meá drua) milkwort,heath (na deirfiúiríní) mint,spear (cartlainn gharraí) monbretia (feileastram dearg) nipplewort (duilleog bhríde) orache,common (eilifleog) orchid,marsh fragrant (lus taghla) pansy,field (lus croí) parsley,upright hedge (fionnas fáil) pearlwort,procumbent (mongán sínte) persicaria,pale (ghlúineach bhán) pimpernel,scarlet (falcaire fiain) ragwort,hybrid rocket,sea (cearrbhacán mara) scabious,devils-bit (odhrach bhallach) sea holly (cuileann trá) sea-spurrey,greater (cabróis mhara mhór) selfheal (duán ceannchosach) skullcap,lesser (cochall beag) snowberry (póirín sneachta) sow-thistle,smooth (bleachtán mín) sow-thistle,perennial (bleachtán léana) sow-thistle,prickly (bleachtán colgach) spearwort,lesser (lasair léana) speedwell,common field (lus cré garraí) speedwell,grey field (lus cré liath) speedwell,thyme-leaved (lus an treacha) speedwell,wall (lus cre balla) spurge,sea (bainne léana) spurge,sun (lus na bhfaithní) squinancywort (lus an haincise) st.johns-wort,perforate (lus na maighdine muire) st.johns-wort,trailing (beathnua sraoilleach) stitchwort,bog (tursainín mhóna) stonecrop,english (púiríní seangán) swinecress (cladhthach) toadflax,ivy-leaved (lus lín an fhalla) tormentil,trailing (néalfartach shraoilleach) thistle,carline (feochadán mín) thistle,creeping (feochadán reatha) thistle,marsh (feochadán corraigh) vetch,bush (peasair fhiáin) vetch,common (peasair chapaill) vetch,kidney (méara muire) violet,dog (fanaigse) water-cress (biolar) water-cress,fools (gunna uisce) water-pepper (glúineach the) water-pepper,small (biorphiobar beag) water-purslane (puirpín uisce) willowherb,new zealand (saileachán sraoilleach) willowherb,rosebay (lus na tine) wood sage (sáiste cnoic) woundwort,field (cuislín gan duaire) woundwort,hedge (créachtlus) yarrow (athair thalún) weld (buí mor)
Return to Top

Golden Samphire, Betony and Henbane.
samphire,golden (ailleann pheadair) betony (lus beatha) henbane (gafann)
Return to Top

Please Contact me if you find mistakes. All images used are copyright.