Some Irish wildflowers in November

bindweed,hedge (ialus fáil) bittercress,hairy (searbh-bhiolar giobach) buttercup,meadow (fearbán féir) cats-ear (cluas chait) celandine,lesser (grán arcáin) celandine,lesser (grán arcáin) chickweed,common (fuilig) clover,red (seamair dhearg) clover,white (seamair bhán) daisy (nóinín) daisy,ox-eye (nóinín mór) dandelion (caisearrbhán) dead-nettle,red (neantóg chaoch dhearg) fuchsia (na fiúsaíos) green alkanet (boglas spáineach) gorse,european (aiteann gallda) groundsel (grúnlas) hemp-nettle,common (ga buí) herb robert (ruithéal rí) hogweed (feabhrán) honeysuckle (táthfhéithleann) ivy (eidheán) lords-and-ladies (chluas chaoin) mallow,common (lus na meall muire) nipplewort (duilleog bhríde) penny-cress,field (praiseach fhia) pineappleweed (lus na hiothlainne) ragwort (buachlán buí) shepherds purse (lus an sparáin) sow-thistle,smooth (bleachtán mín) speedwell,common field (lus cré garraí) speedwell,germander (anuallach) speedwell,grey field (lus cré liath) speedwell,thyme-leaved (lus an treacha) spurge,petty (gearr nimhe) stitchwort,lesser (tursainín) storksbill,musk (creagach muscach) valerian,red (slán iomaire) violet,dog (fanaigse) woundwort,field (cuislín gan duaire) yarrow (athair thalún) yellow-cress,marsh (biolar buí corraigh)

Return to Top
Below: Hemp-nettle, Red Clover and Brambles
hemp-nettle,bifid (ga búi) clover,red (seamair dhearg) brambles (dris)
water avens (machall uisce) wall pennywort (carnán caisil) common storksbill (creagach) western/autumn gorse (aiteann gaelach) holly (cuileann)
spear thistle (feochadán colgach) corn spurrey (corrán lin) dog violet (fanaigse) meadowsweet (airgead luachra) knapweed (minscoth)

Return to Top

Please Contact me if you find mistakes. All images used are copyright.